Contact Us

Hệ thống Golden Lotus gồm 3 dịch vụ lưu trú với thông tin liên hệ sau:

GOLDEN LOTUS BOUTIQUE HOTEL

 • Ad: 39 Hang Trong Street, Hoan Kiem Dist, Hanoi City, Vietnam, Hà Nội, Vietnam
 • Email: ota@goldenlotushotel.com.vn
 • Tel: (+84)24 39380901
 • Hotline: (+84) 986262087

GOLDEN LOTUS LUXURY HOTEL

 • Ad: 53,55 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
 • Email: ota@goldenlotushotel.com.vn
 • Tel: (+84)24 38285888
 • Hotline: (+84) 986262087

GOLDEN LOTUS DIAMOND VILLA DANANG

 • Ad: D6, Furama Villas Area, Vo Nguyen Giap, Bac My An Beach, Da Nang, Vietnam
 • Email: ota@goldenlotushotel.com.vn
 • Tel: (+84)24 38285888 or (+84)236 3981868
Scroll to Top